Nyt fra Menighedsrådet:

I efteråret 2020 er der valg til landets menighedsråd.

Forud for valget er der offentligt orienteringsmøde 18. august kl. 19.00 i Sognegården, hvor interesserede kan høre mere om menighedsrådsarbejdet og valget.

15. september 2020 kl. 19.00 afholdes der valgforsamling, hvor der bliver valgt medlemmer og suppleanter for den nye 4-årige periode.


Kirken er lukket, men

- vi fortsætter i Sognegården.

I juli måned er der gudstjeneste hver søndag kl. 10.30 i Sognegården.

I juli måned skal kirkebil bestilles senest torsdag.

Fra 2. august er der gudstjeneste om søndagen både kl. 9.00 og kl. 10.00.

Vi glæder os til at se jer.


Mandagscafé

Mandagscaféen er aflyst indtil efter sommerferien. Caféen har lidt under coronakrisen og vi savner allesammen hinanden!

Vi har nu fundet en måde at komme i gang igen efter sommeren:

Vi må kun være 29 pers i Sognegården, så vi deler Mandagscaféen i to hold: mandage i lige uger og mandage i ulige uger.

Nærmere information følger.

Skoletjeneste

For Nord- og Vestfyn.

Læs om tilbud her.


Sjælesorg på nettet

Direkte kontakt når livet giver knubs:

www.sjælesorg.nu

 

 

Plejehjemsgudstjenester

Område Skovgade
Ved Marie Krejberg

Så snart myndighederne tillader det, vil der blive aftalt plejehjemsgudstjenester.

 

 

 

Område Fænøsund
Ved Jens Backer Mogensen

Så snart myndighederne tillader det, vil der blive aftalt plejehjemsgudstjenester.