Ativiteter

Middelfart kirke tilbyder spændende aktiviteter for både store og små. Her på siden er information om Mandagscafé, Litteraturkreds, Minikonfirmander og meget mere.

Aktuelt


Sogne-eftermiddag

Onsdag den 19. februar kl. 15

Ved missionær og tidligere leder af Center for islam og kristendom Lorens Hedelund.

Foredraget vil tage tilhørerne med på langfart til Pakistan og Mellemøsten, hvor foredragsholderen igennem 12 år var udsendt af Danmission. Andre 12 år som afdelingsleder i Danmission med Afrika som centrum – og endelig næsten 20 spændende år som medarbejder i dialogarbejdet i Gellerup v. Aarhus.

Spørgsmålet hos mange mennesker er, om religionen islam betragtes som en trussel mod kristendommen og ”det danske”. Hvad er forskellene og lighederne?  Disse og mange andre spørgsmål vil blive belyst og gerne debatteret i foredraget.

Gratis adgang. Kaffe og brød 10 kr.

Fastelavn

Søndag den 23. februar kl. 10.30

FASTELAVN ER MIT NAVN
Igen i år inviterer vi til festlig fastelavn. Vi begynder med en familiegudstjeneste i kirken - hvor vi håber at se mange udklædte børn - og voksne - og efterfølgende er der fastelavnsboller og tøndeslagning, i samarbejde med FDF Middelfart, i Sognegården.

Kom og vær med!

 
 
 
 
 
 

Indvendig kalkning af kirken

Hvis man løfter blikket, mens man sidder inde i vores kirke, må man straks tænke: Hvor dette rum dog trænger til en omgang med en kalkkost!

Menighedsrådets byggeudvalg har planlagt ikke bare kalkning af kirkens indre, men også renovering af varmeanlægget, fornyelse af lyd- og lysforhold og diverse konservatoropgaver som fx istandsættelse af kirkens historiske inventar.

En meget synlige ændring bliver en åbning fra kirken ind til det nuværende kapel, hvor der bliver indrettet et rum til bl.a. dåbsfamilier og børn. En anden væsentlig ændring etableringen af en handicapvenlig indgang gennem tårndøren.

Lige nu ligger projektet til godkendelse hos de kirkelige myndigheder og der går der en rum tid, inden vi kan gå i gang.

Kirken lukkes fra 1. juni 2020, og byggeperioden vil vare ca. 15 måneder. I den periode vil almindelige gudstjenester foregå i Sognegården, men også Kirkehuset og andre af provstiets kirker vil blive taget i brug.

Bit Jensen
Formand for Middelfart kirkes menighedsråd