FDF Middelfart

Numling: 4 år og 5 år/ børnehave hver torsdag kl 16:45-17:45

Pusling : 0. klasse hver torsdag kl 16:45-17:45

Tumling: 1. og 2. klasse holder møde hver torsdag kl 18:00-19:15

Pilt:3. og 4. klasse hver onsdag kl 18:00-19:30

Væbner 5. og 6. klasse hver onsdag kl 18:00-19:30

Seniorvæbner 7. og 8. klasse hver onsdag kl 18:00-19:30

 

Kontakt kredsleder Michael Thuesen på tlf. 4239 4269  

eller se mere på  www.facebook.com/www.middelfartfdf.dk

 

Indtil det nye kredshus er færdigt mødes alle klasser om torsdagen 16.30-18.00 i Naturhaven på Værkstedsvej 2.