FDF Middelfart

Numling: 4 år og 5 år/ børnehave hver torsdag kl 16:45-17:45

Pusling : 0. klasse hver torsdag kl 16:45-17:45

Tumling: 1. og 2. klasse holder møde hver torsdag kl 18:00-19:15

Pilt:3. og 4. klasse hver onsdag kl 18:00-19:30

Væbner 5. og 6. klasse hver onsdag kl 18:00-19:30

Seniorvæbner 7. og 8. klasse hver onsdag kl 18:00-19:30

 

Kontakt kredsleder Gittte Jensen på kredsleder@fdfmiddelfart.dk 

eller se mere påwww.fdfmiddelfart.dk