Sæson 2019/2020 Troens veje

Lørdag den 5. oktober kl. 9.00-12.00
Hvordan tro med den viden, vi har?
Hans Kjeldsen, astrofysiker, professor ved Aarhus Universitet. 
Det er ikke udelukket, at vi inden for de kommende ti år vil have de første målinger, som fortæller os, at der er liv derude.      
Middelfart Sognegård, Algade 7, 5500 Middelfart  

Lørdag 9. november 2019 kl. 9.00-12.00
Vi kan ændre verden, hvis vi vil.
Mikkel Wold, sognepræst ved Marmorkirken, lektor i sjælesorg.
Brenderup Forsamlingshus, Brenderupvej 22, 5464 Brenderup  

Lørdag 11. januar 2020 kl. 9.00-12.00
Troens veje
Peter Lodberg, professor, dr. theol., Aarhus Universitet.
Asperup Sognehus, Kirkestræde 1A, 5466 Asperup

Tilmelding og nærmere oplysninger kan findes på kirkehøjskolens hjemmeside, www.kirkehojskole.dk, eller i kirkehøjskolens folder, som kan findes i kirkens våbenhus, i Sognegården eller på biblioteket.