KIRKEBIL

Kirkebil kan bestilles til alle gudstjenester i Middelfart kirke.

Ring til kirkekontoret senest fredag kl. 13.