Middelfart Sankt Nikolaj Kirke

Kirken i Middelfart sogn hedder Sankt Nikolaj og den ligger på Algae 1.

I Middelfart sogn bor ca. 11.000 sognebørn og vi er glade for at rigtig mange af dem har deres faste gang i kirken, hvad enten det er til gudstjenester, koncerter, foredrag eller de faste aktiviteter som Mandagscafé og Litteraturkreds f.eks.

Ved siden af kirken ligger Sognegården (Algade 7) og kirkehuset, som begge rummer kirkens lokaler til møder, foredrag, kontorer m.m.

Her på siden kan du læse mere om selve kirken og kirkegårdene. Du kan også finde kontaktoplysninger på ansatte og menighedsrådsmedlemmer.


Sognet

Middelfart sogn havde pr. 1.1.2011 12.795 indbyggere, heraf var 11.058 personer medlemmer af Den Danske Folkekirke.

Middelfart sogn er en del af Middelfart provsti og Fyens Stift. Sognet svarer ca. til Middelfart by afgrænset mod øst af Vandværksvej. 

Sognegården

Sognegården ligger ved siden af kirken. Her foregår der alt fra undervisning af konfirmander og minikonfirmander til ældrecafé, babysalmesang, foredrag, udstillinger, mødeaktiviteter og meget mere. 

I bygningen ligger også kirkekontoret.  

Sognegården blev indviet i 1997.

Kirkehuset

Kirkehuset ligger ved siden af kirken.

Her foregår der alt fra undervisning af konfirmander og minikonfirmander til babysalmesang, kor mødeaktiviteter og meget mere. 

Kirkehuset blev taget i brug i 1970érne.