Konfirmationer - plan A - og en plan B

Den 27. april meddelte Kirkeministeriet, at der nu vil blive udarbejdet ”en plan for en gradvis og kontrolleret genåbning af folkekirken og andre trossamfund, når det bliver muligt.”

Denne plan skal fungere som et forslag til myndighederne om, hvornår og hvordan bl.a. kirkerne igen kan åbnes.

Derfor ved vi endnu ikke om eller eventuelt under hvilke betingelser konfirmationerne i juni måned kan gennemføres, men sandsynligvis vil det blive afklaret senest d. 10. maj i forbindelse med, at regeringen giver besked om næste fase for den gradvise genåbning af det danske samfund.

Lige nu håber vi derfor stadig på at kunne gennemføre konfirmationerne i juni måned; ikke mindst fordi vi på det tidspunkt stadig kan være i Middelfart kirke, som både er den største kirke i området og den kirke, som konfirmanderne kender fra konfirmationsforberedelsen.

Hvis det bliver muligt at holde konfirmationerne i juni måned, vil det ret sikkert blive med begrænsninger for antallet af gæster og måske en opdeling af de større hold, men hvis vi udskyder konfirmationerne til september måned, så bliver det i den noget mindre kirke i Husby og måske endda også med visse begrænsninger pga. covid-19-situationen.

Derfor vurderer vi på nuværende tidspunkt, at det trods alt vil give de bedste muligheder for konfirmanderne og deres familier at gennemføre konfirmationerne i juni måned med forbehold for at tidspunkterne kan blive justeret i forhold til vilkårene for afholdelsen de enkelte konfirmationer:

 
 

KONFIRMATION 2020

Østre Skole

Lørdag den 13. juni
Kl. 9.30 A-klassen
Kl. 11.00 B-klassen
Kl. 12.30 C-klassen

 

Vestre Skole

Lørdag den 6. juni
Kl. 11.00 A-klassen
Kl. 12.30 B-klassen

Middelfart Friskole

Lørdag den 6. juni
Kl. 9.30

 

Lillebæltskolen

Lørdag den 20. juni
A. klassen Kl. 9.30
B. klassen Kl. 11.00

 

 

Fænøsund Friskole 

Lørdag den 20. juni 
Kl. 12.30

 

Skrillingeskolen


Søndag den 21. juni 
kl. 10.00

 

 

 

Klik her for fremtidige konfirmationsdatoer

Hvis det mod forventning vil være helt umuligt at gennemføre konfirmationerne i Middelfart kirke i juni måned, så har vi planlagt at holde dem i Husby kirke følgende lørdage i september måned:

Lørdag d. 5. september:

 

Kl. 9.30: Middelfart Friskole

Kl. 11.00: Vestre skole, A-klassen

Kl. 12.30: Vestre skole, B-klassen

Lørdag d. 19. september:

 

Kl. 9.30: Østre skole, A-klassen

Kl. 11.00: Østre skole, B-klassen

Kl. 12.30: Østre skole, C-klassen

Søndag d. 20. september:

 

Kl. 10.00: Skrillingeskolen

 

Lørdag d. 26. september:

 

Kl. 9.30: Lillebæltskolen, A-klassen

Kl. 11.00: Lillebæltskolen, B-klassen

Kl. 12.30: Fænøsund Friskole

 

Så snart vi ved nærmere om og hvordan kirkerne får lov til at genåbne efter d. 10. maj, og hvordan konfirmationerne i juni måned forhåbentlig kan gennemføres, vil I få besked fra jeres præst.

 

Præsterne ved Middelfart Kirke,

Johanne Langkjær Fårup, Marie Krejberg, Jens Backer Mogensen og Peter Lind

Marie Krejberg

Sognepræst Marie Krejberg underviser og konfirmerer elever fra Østre Skole.

Information om ny dato her.

Jens Backer Mogensen

Sognepræst Jens Backer Mogensen underviser og konfirmerer elever fra Lillebæltskolen og Fænøsund Friskole.

Information om ny dato her.

 

 


Johanne Langkjær Fårup

Sognepræst Johanne Langkjær Fårup underviser og konfirmerer elever fra Vestre Skole og Skrillinge Skolen.

Brev om ny dato til Vestre Skole her og til Skrillingeskolen her.

Peter Lind

Provst Peter Lind underviser og konfirmerer elever fra Middelfart Friskole.

Information om ny dato - klik her.


 

Jes Rønn Hansen

Sognepræst Jes Rønn Hansen underviser og konfirmerer elever fra Dråben.