Menighedsrådsmøder

Næste møde er onsdag den 16. maj kl. 18-20

 

 

Dagsordener og referater

2018

10. januar:

Dagsorden og Referat.

21. februar

Dagsorden og Referat

14. marts

Dagsorden og Referat

11. april

Dagsorden og Referat

 

 

 

 


2017

8. marts:

Referat.

19. april: 

Dagsorden  og Referat

10. maj:  

Dagsorden og  Referat

14. juni:  

Dagsorden  og Referat

9. august:  

Dagsorden   og  Referat

13. september:  

Dagsorden og Referat

11. oktober: 

Dagsorden og Referat

8. november: 

Dagsorden og Referat

13. december: 

Dagsorden og Referat

 

 

Bit Jensen

Menighedsrådsformand

Nygade 51
Tlf. 28731238
E-mail: formand@middelfartkirke.dk

Formand for forretningsudvalget

Anita Petersen

Karensvej 27
Tlf. 64412543
E-mail: anex@stofanet.dk

Medlem af forretningsudvalget
Medlem af kirkeudvalget

Hans Rasmussen

Assensvej 129
Tlf. 2344 5245
E-mail: hans@tehr.dk

 

Formand for Regnskabs- og budgetudvalget. Medlem af kirkeudvalget

Kasserer

Eva Lorentzen

Kongebrovej 9
Tlf. 64414329
E-mail: EVLK@domstol.dk

Medlem af kirkeudvalget
Medlem af præstegårdsudvalget

Kirsten Dinesen Larsen

Rønnebærgrenen 28
Tlf. 20307042
email: kilsv@stofanet.dk

 

Medlem af Kirkeudvalget og Præstegårdsudvalget.

Finn Poulsen

Næstformand

Strømøvænget 16
Tlf. 23422158
E-mail: fpo1234@gmail.com

Medlem af forretningsudvalget
Kirkeværge

Ib Skov Pedersen

Søndergade 16
Tlf. 64414356
E-mail: ibskovpedersen@post.tele.dk

Formand for kirkegårdsudvalget
Medlem af kirkeudvalget
Medlem af forretningsudvalget

Jørgen Gundtoft Hansen

Vejrøvænget 5
Tlf. 64417266
E-mail: 
joergengundtofthansen
@gmail.com


Formand for aktivitetsudvalget
Medlem af præstegårdsudvalget

Esther Marie Ludvigsen

Birke Allé 7
Tlf. 64414352
E-mail: paven.esther@gmail.com

Medlem af kirkegårdsudvalget
Medlem af kirkeudvalget

Karl Edvard Bech

Øresundsvænget 44
Tlf. 20251228
email: kebbornholm@hotmail.com


Medlem af aktivitetsudvalget

Leif Aarup

Nygade 51
Tlf. 60299576
E-mail: leif.aarup@drc.dk

Præstegårdsudvalg og valgudvalgsformand
Kontaktperson

Jørgen Marius Madsen

Tobaksvænget 5
Tlf. 88173468
E-mail: JG.Madsen@stofanet.dk

Formand for kirkeudvalget
Medlem af kirkegårdsudvalget
Medlem af forretningsudvalget

Judith Maja Larsen

Teglgårdsvej 6
Tlf. 22786710
E-mail: sorenogjudith@stofanet.dk

Medlem af kirkegårdsudvalget

Bodil Schelde-Jensen

Sverigesvej 5
Tlf. 64410569
E-mail: J-H.ebbesen@stofanet.dk

Medlem af kirkegårdsudvalget

Karl Ole Holt

Skovbrynet 3
Tlf. 64413044/61265369
email: karloleholt@yahoo.dk


Medlem af aktivitetsudvalget