Menighedsrådsmøder

Næste møde er onsdag den 12. december kl. 18.00-20.00

 

 

Dagsordener og referater

2018

10. januar:

Dagsorden og Referat.

21. februar

Dagsorden og Referat

14. marts

Dagsorden og Referat

11. april

Dagsorden og Referat

16. maj

Dagsorden og Referat

13. juni

Dagsorden og Referat

8. august

Dagsorden og Referat

5. september

Dagsorden og Referat

10. oktober

Dagsorden og Referat

14. november

Dagsorden 

 

 

 

 

 

 

 


2017

8. marts:

Referat.

19. april: 

Dagsorden  og Referat

10. maj:  

Dagsorden og  Referat

14. juni:  

Dagsorden  og Referat

9. august:  

Dagsorden   og  Referat

13. september:  

Dagsorden og Referat

11. oktober: 

Dagsorden og Referat

8. november: 

Dagsorden og Referat

13. december: 

Dagsorden og Referat

 

 

Bit Jensen

Menighedsrådsformand

Nygade 51
Tlf. 28731238
E-mail: formand@middelfartkirke.dk

Formand for forretningsudvalget

Anita Petersen

Karensvej 27
Tlf. 64412543
E-mail: anex@stofanet.dk

Medlem af forretningsudvalget
Medlem af kirkeudvalget

Hans Rasmussen

Assensvej 129
Tlf. 2344 5245
E-mail: hans@tehr.dk

 

Formand for Regnskabs- og budgetudvalget. Medlem af kirkeudvalget

Kasserer

Eva Lorentzen

Kongebrovej 9
Tlf. 64414329
E-mail: EVLK@domstol.dk

Medlem af kirkeudvalget
Medlem af præstegårdsudvalget

Kirsten Dinesen Larsen

Rønnebærgrenen 28
Tlf. 20307042
email: kilsv@stofanet.dk

 

Medlem af Kirkeudvalget og Præstegårdsudvalget.

Finn Poulsen

Næstformand

Strømøvænget 16
Tlf. 23422158
E-mail: fpo1234@gmail.com

Medlem af forretningsudvalget
Kirkeværge

Ib Skov Pedersen

Søndergade 16
Tlf. 64414356
E-mail: ibskovpedersen@post.tele.dk

Formand for kirkegårdsudvalget
Medlem af kirkeudvalget
Medlem af forretningsudvalget

Jørgen Gundtoft Hansen

Vejrøvænget 5
Tlf. 64417266
E-mail: 
joergengundtofthansen
@gmail.com


Formand for aktivitetsudvalget
Medlem af præstegårdsudvalget

Judith Maja Larsen

Teglgårdsvej 6
Tlf. 22786710
E-mail: sorenogjudith@stofanet.dk

Medlem af kirkegårdsudvalget

Karl Edvard Bech

Øresundsvænget 44
Tlf. 20251228
email: kebbornholm@hotmail.com


Medlem af aktivitetsudvalget

Leif Aarup

Nygade 51
Tlf. 60299576
E-mail: leif.aarup@drc.dk

Præstegårdsudvalg og valgudvalgsformand
Kontaktperson

Jørgen Marius Madsen

Tobaksvænget 5
Tlf. 88173468
E-mail: JG.Madsen@stofanet.dk

Formand for kirkeudvalget
Medlem af kirkegårdsudvalget
Medlem af forretningsudvalget

Esther Marie Ludvigsen

Birke Allé 7
Tlf. 64414352
E-mail: paven.esther@gmail.com

Medlem af kirkegårdsudvalget
Medlem af kirkeudvalget

Bodil Schelde-Jensen

Sverigesvej 5
Tlf. 64410569
E-mail: J-H.ebbesen@stofanet.dk

Medlem af kirkegårdsudvalget

Karl Ole Holt

Skovbrynet 3
Tlf. 64413044/61265369
email: karloleholt@yahoo.dk


Medlem af aktivitetsudvalget