Menighedsrådsmøder

Næste møde er onsdag den 9. oktober kl. 18.00-20.00

 

 

Dagsordener og referater


2019

18. september

Dagsorden 

 

14. august

Dagsorden og Referat

12. juni

Dagsorden og Referat

8. maj

Dagsorden og Referat

10. april

Dagsorden og Referat

13. marts

Dagsorden og Referat

20. februar
Dagsorden og Referat


9. januar
Dagsorden og Referat

 

 

 

 

 


2018

10. januar:
Dagsorden og Referat.

21. februar
Dagsorden og Referat

14. marts
Dagsorden og Referat

11. april
Dagsorden og Referat

16. maj
Dagsorden og Referat

13. juni
Dagsorden og Referat

8. august
Dagsorden og Referat

5. september
Dagsorden og Referat

10. oktober
Dagsorden og Referat

14. november
Dagsorden og Referat

12. december
Dagsorden og Referat

 

 

 

 

 

 

 


2017

8. marts:

Referat.

19. april: 

Dagsorden  og Referat

10. maj:  

Dagsorden og  Referat

14. juni:  

Dagsorden  og Referat

9. august:  

Dagsorden   og  Referat

13. september:  

Dagsorden og Referat

11. oktober: 

Dagsorden og Referat

8. november: 

Dagsorden og Referat

13. december: 

Dagsorden og Referat

 

 

Bit Jensen

Menighedsrådsformand

Nygade 51
Tlf. 28731238
E-mail: formand@middelfartkirke.dk

Formand for forretningsudvalget

Anita Petersen

Fænøsund Park 6, st.tv
Tlf. 64412543
E-mail: anex@stofanet.dk

Medlem af forretningsudvalget
Medlem af kirkeudvalget

Hans Rasmussen

Assensvej 129
Tlf. 2344 5245
E-mail: hans@tehr.dk

 

Formand for Regnskabs- og budgetudvalget. Medlem af kirkeudvalget

Kasserer

Eva Lorentzen

Kongebrovej 9
Tlf. 64414329
E-mail: evlorentzen@gmail.com

Medlem af kirkeudvalget
Medlem af præstegårdsudvalget

Kirsten Dinesen Larsen

Rønnebærgrenen 28
Tlf. 20307042
email: kilsv@stofanet.dk

 

Medlem af Kirkeudvalget og Præstegårdsudvalget.

Finn Poulsen

Næstformand

Strømøvænget 16
Tlf. 23422158
E-mail: fpo1234@gmail.com

Medlem af forretningsudvalget
Kirkeværge

Ib Skov Pedersen

Søndergade 16
Tlf. 64414356
E-mail: ibskovpedersen@post.tele.dk

Formand for kirkegårdsudvalget
Medlem af kirkeudvalget
Medlem af forretningsudvalget

Jørgen Gundtoft Hansen

Vejrøvænget 5
Tlf. 64417266
E-mail: 
joergengundtofthansen
@gmail.com


Formand for aktivitetsudvalget
Medlem af præstegårdsudvalget

Judith Maja Larsen

Teglgårdsvej 6
Tlf. 22786710
E-mail: sorenogjudith@stofanet.dk

Medlem af kirkegårdsudvalget

Karl Edvard Bech

Øresundsvænget 44
Tlf. 20251228
email: kebbornholm@hotmail.com


Medlem af aktivitetsudvalget

Leif Aarup

Nygade 51
Tlf. 60299576
E-mail: leif.aarup@drc.dk

Præstegårdsudvalg og valgudvalgsformand
Kontaktperson

Jørgen Marius Madsen

Tobaksvænget 5
Tlf. 88173468
E-mail: JG.Madsen@stofanet.dk

Formand for kirkeudvalget
Medlem af kirkegårdsudvalget
Medlem af forretningsudvalget

Esther Marie Ludvigsen

Rønnebærgrenen 4, 1-5
Tlf. 64414352
E-mail: paven.esther@gmail.com

Medlem af kirkegårdsudvalget
Medlem af kirkeudvalget

Hanne Vibeke Nielsen

Rønnebærgrenen 4, 1-8

Karl Ole Holt

Skovbrynet 3
Tlf. 64413044/61265369
email: karloleholt@yahoo.dk


Medlem af aktivitetsudvalget