Offentliggørelse af resultatet af menighedsrådsvalget

Ved valgforsamlingen til valg til menighedsråd 2020 i Middelfart sogn den 15.09.20 blev følgende personer valgt:

1 Steen Ole Dahlstrøm                     9 Henriette Roed Nielsen
2 Marianne Thybo                           10 Anita Petersen
3 Karl Ole Holt                                11 Jørgen Prange Løvschall
4 Agnete Damkjær                          12 Per Hou Christensen
5 Karl Edvard Bech                          13 Dagny Krab
6 Ulla Sørensen                               14 Dorthe Ejersbo
7 Lars Jimmy Thestrup                     15 Judith Maja Larsen
8 Solveig Højmark Bech

Stedfortrædere: 
1. Helle Carlsen       2. Benneth Østergaard Petersen

Det nye menighedsråd valgte Steen Ole Dahlstrøm til formand og Agnete Damkjær til næstformand på det  konstituerende møde den 12. november.

 
 
 
 

Menighedsrådsmøder

Næste møde er torsdag den 10. december kl. 18.30

 

 

Dagsordener og referater


2020

Konstituerende møde 12. november

Referat

 

11. november

Dagsorden og Referat


7. oktober

Dagsorden og Referat

 

9. september

Dagsorden og Referat

 

12. august

Dagsorden og Referat

10. juni

Dagsorden og Referat
 

13. maj

Dagsorden 
 

11. marts

Dagsorden og Referat

 

19. februar

Dagsorden og Referat

 

8. januar

Dagsorden og Referat

 

 

 

2019

11. december
Dagsorden og Referat

13. november
Dagsorden og Referat

9. oktober
Dagsorden og Referat

18. september
Dagsorden og Referat

14. august
Dagsorden og Referat

12. juni
Dagsorden og Referat

8. maj
Dagsorden og Referat

10. april
Dagsorden og Referat

13. marts
Dagsorden og Referat

20. februar
Dagsorden og Referat

9. januar
Dagsorden og Referat

 

 

 

2018

10. januar:
Dagsorden og Referat.

21. februar
Dagsorden og Referat

14. marts
Dagsorden og Referat

11. april
Dagsorden og Referat

16. maj
Dagsorden og Referat

13. juni
Dagsorden og Referat

8. august
Dagsorden og Referat

5. september
Dagsorden og Referat

10. oktober
Dagsorden og Referat

14. november
Dagsorden og Referat

12. december
Dagsorden og Referat

 

 

 


2017

8. marts:

Referat.

19. april: 

Dagsorden  og Referat

10. maj:  

Dagsorden og  Referat

14. juni:  

Dagsorden  og Referat

9. august:  

Dagsorden   og  Referat

13. september:  

Dagsorden og Referat

11. oktober: 

Dagsorden og Referat

8. november: 

Dagsorden og Referat

13. december: 

Dagsorden og Referat

 

 

Bit Jensen

Menighedsrådsformand

Nygade 51
Tlf. 28731238
E-mail: formand@middelfartkirke.dk

Formand for forretningsudvalget

Anita Petersen

Fænøsund Park 6, st.tv
Tlf. 64412543
E-mail: anex@stofanet.dk

Medlem af forretningsudvalget
Medlem af kirkeudvalget

Hans Rasmussen

Assensvej 129
Tlf. 2344 5245
E-mail: hans@tehr.dk

 

Formand for Regnskabs- og budgetudvalget. Medlem af kirkeudvalget

Kasserer

Eva Lorentzen

Kongebrovej 9
Tlf. 64414329
E-mail: evlorentzen@gmail.com

Medlem af kirkeudvalget
Medlem af præstegårdsudvalget

Præsterne ved Middelfart Kirke

Fra venstre mod højre: Jens Backer Mogensen, Johanne Langkjær Fårup, Marie Krejberg og provst Peter Lind.

Se kontaktinfo her.

Finn Poulsen

Næstformand

Strømøvænget 16
Tlf. 23422158
E-mail: fpo1234@gmail.com

Medlem af forretningsudvalget
Kirkeværge

Ib Skov Pedersen

Søndergade 16
Tlf. 64414356
E-mail: ibskovpedersen@post.tele.dk

Formand for kirkegårdsudvalget
Medlem af kirkeudvalget
Medlem af forretningsudvalget

Jørgen Gundtoft Hansen

Vejrøvænget 5
Tlf. 64417266
E-mail: 
joergengundtofthansen
@gmail.com


Formand for gudstjenesteudvalget
Medlem af præstegårdsudvalget

Judith Maja Larsen

Teglgårdsvej 6
Tlf. 22786710
E-mail: sorenogjudith@stofanet.dk

Medlem af kirkegårdsudvalget

Karl Edvard Bech

Øresundsvænget 44
Tlf. 20251228
email: kebbornholm@hotmail.com


Formand for aktivitetsudvalget

Leif Aarup

Nygade 51
Tlf. 60299576
E-mail: leif.aarup@drc.dk

Præstegårdsudvalg og valgudvalgsformand
Kontaktperson

Jørgen Marius Madsen

Tobaksvænget 5
Tlf. 88173468
E-mail: JG.Madsen@stofanet.dk

Formand for kirkeudvalget
Medlem af kirkegårdsudvalget
Medlem af forretningsudvalget

Esther Marie Ludvigsen

Rønnebærgrenen 4, 1-5
Tlf. 64414352
E-mail: paven.esther@gmail.com

Medlem af kirkegårdsudvalget
Medlem af kirkeudvalget

Hanne Vibeke Nielsen

Rønnebærgrenen 4, 1-8
Tlf: 21472245
Mail: hannevibeke@stofanet.dk

Medlem af kirkegårdsudvalget.

 

 

 

Karl Ole Holt

Skovbrynet 3
Tlf. 64413044/61265369
email: karloleholt@yahoo.dk


Medlem af aktivitetsudvalget