Dåb

Fødsel og faderskab

Når et barn bliver født, sender jordemoderen en anmeldelse til bopælssognet, og fødslen registreres i cpr-registret. Hvis moderen ikke er gift med barnets far, skal I som forældre – inden 14 dage efter fødslen – udfylde en omsorgs- og ansvarserklæring på borger.dk.

 

Dåb

Hvis jeres barn skal døbes, kontakter I kirkekontoret på tlf 64 41 33 36 (tryk 1). I aftaler en dato og kordegnen oplyser, hvilken præst, der skal døbe barnet. Som forældre kontakter I selv præsten 3-4 uger før dåben og aftaler tid til en samtale.

Ved samtalen fortæller præsten om dåben og dens betydning, og I fortæller præsten, hvad barnet skal hedde samt navne og adresser på fadderne. I skal vælge mindst to og højst fem faddere til jeres barn – fadderne skal selv være døbt.

 

Navngivning

Barnet skal navngives senest seks måneder efter fødslen. Det kan ske i forbindelse med dåben. Hvis barnet ikke skal døbes, eller hvis det skal navngives før dåben, gør I det på borger.dk.

På Ankestyrelsen hjemmeside findes lister over godkendte fornavne.